Skifer og granitt for norske forhold

Foto: Minera Skifer

Skifer og granitt for norske forhold

Foto: Minera Skifer

Skifer og granitt for norske forhold

Foto: Minera Skifer

Skifer og granitt for norske forhold

Foto: Minera Skifer

Skifer og granitt for norske forhold

Terrasser

Naturstein gir utemiljøet et vakkert og naturlig preg, og er nærmest vedlikeholdsfritt. Mange ulike steintyper. Skifer legges som bruddheller eller skiferflis.


Right
W:
H: